Ad-hoc melding: CEWE kjøper seg en andel i Stardust Media And Communication S.A.S

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) får en andel i Stardust Media And Communications S.A.S., Paris. Et søsterselskap til CEWE skrev under, den 8. februar 2018, en kjøpskontrakt med eierne av Stardust Media And Communication S.A.S på ca. 80 % av aksjene i virksomheten med mulighet for å kjøpe de resterende 20 % av aksjene. Prisen for 80 % av aksjene i Stardust Media And Communications ligger på ca. 36 millioner euro. Transaksjonen blir estimert til å være litt mer enn halvparten gange virksomhetens forventede salg i 2018. CEWEs styre forventer for det nåværende regnskapsår at anskaffelsen – inklusive kjøpsprisallokeringen og transaksjonsomkostningene – fremdeles vil ha en negativ innflytelse på EBIT på ca. 4 millioner euro. Virksomheten har allerede stor suksess i Frankrike, Spania og Italia med merkevaren ”Cheerz”, som har en dynamisk vekst. Cheerz er rettet mot smarttelefonbrukere. CEWE forventer at kjøpet vil ha en holdbar og positiv effekt på verdien av hele virksomheten. Transaksjonen er allerede ferdiggjort.