CEWE foreslår niende dividendestigning på rad

  • Ledelse og styre foreslår dividende på 1,85 euro/aksje
  • Dividendeutbytte på 2,1 % på basis av årssluttkurs for 2017
  • Alle forretningsmål for 2017 er nådd

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) foreslår for sine aksjonærer den niende dividendestigningen på rad. Etter at CEWE har nådd alle forretningsmålene sine for
 2017, foreslår ledelsen og styret en dividende på 1,85 euro per aksje (dividende året før: 1,80 euro) for regnskapsåret 2017. Dette skjer når de møtes til generalforsamlingen 6. juni 2018. ”Vår rentabilitet og solide balanse har for niende år på rad muliggjort en dividende i absolutt stigning”, forklarer Olaf Holzkämper, økonomisjef for CEWE-gruppen. Med den foreslåtte dividenden oppnår aksjonærene på basis av årssluttkursen for 2017 et dividendeutbytte på 2,1 %.

CEWE FOTOBOK og andre CEWE-merker bærer suksessen
Julekvartalet har med en omsetningsstigning på mellom 228,5 mill. euro og 234,5 mill. euro og et resultat av primær drift (EBIT) på 46,1 mill. euro til fulle oppfylt forventningene (EBIT K4 2016: 42,9 mill. euro). Dermed står fjerde kvartal for 39,1 prosent av den samlede omsetningen og for 93,6 prosent av inntektene. Det var i den forbindelse spesielt fotogavene, CEWE KALENDER og CEWE EKSPRESSBILDER, som var bærende for omsetningsfremgangen. Salgstallene for CEWE FOTOBOK lå på grunn av den sterke julehandelen i fjerde kvartal også over nivået i fjor, så den negative påvirkningen skapt av de forhøyede omsetningsavgiftene fra 7 % til 19 % ble mer enn utlignet. ”CEWE FOTOBOK og våre andre tilbud på området digitalbilder har mer enn noensinne før blitt brukt som julegaver. Kundene våre vet at vi – også under den ekstra høye kapasitetsutnyttelsen i juletiden – jobber absolutt kvalitets- og serviceorientert. Kundene kan regne med en punktlig levering og høy produktkvalitet ved hver eneste bestilling. Dette løftet har ført til at kundetilfredsheten enda en gang har steget”, uttaler Christian Friege, styreformann i CEWE.

Alle forretningsmålene er nådd – digitalkvote nærmer seg 100 %
CEWE har nesten avsluttet transformasjonen sin til å være en komplett digital forretning: Med 2,17 mrd. produserte digitalbilder kunne CEWE i høy grad oppfylle målsetningen på mellom 2,08-2,18 mrd. digitalbilder i 2017. I fjor ble det kun bokført 47 mill. analoge bilder. Digitalkvoten har dermed steget til 97,8 % (2016: 97,5 %). Med 6,02 mill. solgte eksemplarer bærer CEWE FOTOBOK (mål 2017: 6,00-6,25 mill. eksemplarer) en vesentlig del av æren for det gode resultatet. De tre sterke varemerkene CEWE VEGGBILDER, CEWE KALENDER, CEWE CARDS og andre fotogaver kan også vise fremragende resultater.

ROCE er fortsatt over 20 %
Egenkapitalkvoten hadde 31. desember 2017 steget med 2,1 prosentpoeng til 56,0 % (31. desember 2016: 53,8 %). På basis av resultat av primær drift (EBIT) på 49,2 mill. euro nådde return on capital employed (ROCE) med 20,1 % pr. 31. desember 2017 igjen et bra nivå (31. december 2016: 21,3 %). ”Vår sterke inntekts- og finansposisjon gir oss mulighet for å jobbe målrettet med vekstinitiativer. Vi ønsker også fremover å kunne tilby aksjonærene våre en dividende i så stor stigning som mulig”, forklarer økonomisjef Olaf Holzkämper.

Overtagelser lover fortsatt vekst
I månedene som har gått har CEWE overtatt onlinetrykk-produsenten Laserline samt 80 % av andelene i den ledende franske foto-appen ”Cheerz”. Med disse akkvisisjonene skaper CEWE vekst både innen området fotofinishing og innen området kommersielt onlinetrykk, og derfor forventes bæredyktige effekter på verdien av CEWE som samlet firma.

Alle angivelsene er basert på foreløpige, enda ikke reviderte resultater. Det fullstendige, reviderte årsoppgjøret samt prognosen for regnskapsåret 2018 presenterer CEWE på konferransen 22. mars 2018 i Frankfurt am Main (Hotel Villa Kennedy).

Hele 2017 i års- og målsammenligning (foreløpige tall)

CEWE-konsernet Enhet Aktuelt 2016 Mål 2017 Aktuelt 2017
Digitalbilder Mrd. stk. 2,18 2,08-2,18 2,13
Analoge bilder Mrd. stk. 0,056 0,040-0,045 0,047
Bilder i alt Mrd. stk. 2,23 2,12-2,23 2,17
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 6,2 6,00-6,25 6,02
Omsetning Mill. euro 593,1 585-615 599,4
EBIT Mill. euro 47,0 45-51 49,2
EBIT-margin % 7,9%   8,2%
EBT Mill. euro 46,2 44,5-50,5 48,9

Fjerde kvartal 2017 (foreløpige tall)

CEWE-konsernet Enhet K4-2016 K4-2017 Avvik % Avik omsetning
Digitalbilder Mill. stk. 768,0 772,0 +0,5% +3,7
Analoge bilder Mill. stk. 11,5 9,9 -13,9% -1,6
Bilder i alt Mill. stk. 780 782 +0,3% +2,1
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 2,4 2,4 +0,4% +0,009
Omsetning Mill. euro 228,5 234,5 +2,6% +6,0
EBIT Mill. euro 42,9 46,1 +7,2% +3,1
EBIT- margin % 18,8% 19,6%    
EBT Mill. euro 41,7 45,5 +9,1% +3,8

Prosentavvik er generelt regnet ut med de presise verdiene.