CEWE kan bekrefte årsmålene sine etter et solid tredje kvartal

  • CEWE FOTOBOK og CEWE KALENDER har hatt vind i seilene før julehandelen
  • Omsetningen er i tredje kvartal steget med 1,7 mill. euro til 130,3 mill. euro
  • Positivt EBIT allerede etter tre kvartaler

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kan på bakgrunn av den solide omsetnings- og resultatutviklingen i tredje kvartal bekrefte inntektsprognosen for 2017. Konsernomsetningen steg i tredje kvartal med 1,7 millioner euro til 130,3 millioner euro. EBIT  -justeringen for spesielle utgifter har overgått fjoråret med en økning på 0,9 millioner euro til 4,0 millioner euro. ”Vi har oppnådd solide resultater i tredje kvartal, ikke minst fordi alle tre forretningsområder har bidratt til omsetningsveksten og har løftet vårt operative utbytte” understreker administrerende direktør, Christina Friege. Virksomheten er ifølge Friege godt forberedt på det forventede sesongklimakset i fjerde kvartal. I 12-månedersperspektivet (01.10.2016 til 30.9.2017) som også inneholder den sesongtypiske sterke julehandelen, når CEWE opp på et EBIT på 46,1 mill. euro og ligger dermed innenfor prognosen for hele 2017. Til tross for den økte omsetningsavgiften på fotobøker i Tyskland vil konsernomsetningen i 2017 vise en liten gjennomsnittlig vekst fra 593,1 millioner euro (585 millioner euro til 615 millioner euro). Konsern-EBIT vil ligge på mellom 45 millioner euro og 51 millioner euro, EBT mellom 44,5 millioner euro og 50,5 millioner euro og resultat etter skatt mellom 30 millioner euro og 34 millioner euro.

Igjen positivt resultat i de første ni månedene
Mens CEWE i årene opp til 2015 opplevde tap i de første tre kvartaler og derfor måtte tjene over 100 % av konsernomsetningen inn i fjerde kvartal, har virksomheten etter 2016 i de første ni månedene av inneværende regnskapsår igjen nådd en positiv EBIT på 3,2 millioner euro.

Fotofinishing: Antallet og verdien av bilder stiger
Spesielt de raskest voksende merkene CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER, CEWE CARDS og andre fotogaver, som for eksempel mobildeksler, har vist en gledelig utvikling i tredje kvartal av 2017. Utover det er avsetningen av CEWE FOTOBOK igjen steget noe i inneværende regnskapsår med 0,3% (1.361 millioner stk.). Her presenterer CEWE også enda en nyskaping: Med app’en CEWE FOTOBOK Pure har virksomheten skreddersydd et fotoprodukt til kunder, som ønsker å lage fotobøker med smarttelefonen deres på en rask og enkel måte. Omsetningen på forretningsområdet fotofinishing overgikk – til tross for den økte omsetningsavgiften  på fotobøker i Tyskland – i tredje kvartal tallet fra forrige år med +0,9 % og nådde opp på 96,3 millioner euro (K3 2016: 95,4 millioner euro). Før særlige utgifter lå det operative EBIT med 4,2 millioner euro, 0,6 milloner euro høyere enn sist år, hvor tallet var 3,6 millioner euro. EBIT for fotofinishing nådde i tredje kvartal av 2017 opp på 4,1 millioner euro (K3 2016: 5,6 millioner euro) Utregnet etter skatt har foretningsområdet utviklet seg bedre enn forventet: For første gang siden 2013 ser CEWE en stigende produksjon av bilder i tredje kvartal. Både antallet av produserte bilder er steget med 0,6 % til 532 millioner stk. og verdien herav er steget med 3,4 % til 18,11 eurocent.

Kommersielt onlinetrykk vokser, til tross for Brexit, med 2,6 % og når positivt EBIT
På forretningsområdet kommersielt onlinetrykk kompenserte veksten i de øvrige landene for valutatap og nedgang i etterspørselen i Storbritannia: CEWE oppnådde, med en stigning på +2,6 % til 20,2 millioner euro, igjen en lett positiv vekst i tredje kvartal av 2017. Hadde omsetningen i Storbritannia vært konstant ville omsetningsstigningen ha ligget på tre til fire prosent. Kommersielt onlinetrykk har, inklusive resultatet av kjøpsprisallokeringen av SAXOPRINT, forbedret sin EBIT med +0,7 millioner euro til 0,4 millioner euro (EBIT etter skatt: stigning på +0,4 millioner euro til 0,5 millioner euro). Med akkvisisjonen av onlinetrykk-virksomheten LASERLINE i Berlin, som ble offentliggjort den 23. oktober 2017, vil CEWE videreutbygge kommersielt onlinetrykk. Avhengig av konkurransetilsynets avgjørelse skal LASERLINE overtas primo i 2018. CEWE forventes et omsetningsbidrag på ca. 15 millioner euro og et muligvis lett negativt EBIT-bidrag – avhengig av integrasjonen av LASERLINE i CEWE. Fra 2019 skal LASERLINE bidra positivt til gruppens EBIT. Som bekjentgjort har CEWE i tredje kvartal dessuten overtatt Saxopark, SAXOPRINTs driftsgrund og eiendommer i Dredsen.

Detailhandelen stabiliserer omsetningen og forventer sterkt kvartal
CEWE har på forretningsområdet detaljhandel for første gang siden 2013 stabilisert omsetningen i tredje kvartal: Etter den planlagte inntektsorienterte omsetningsreduksjonen i de tidligere årene nådde forretningsområdet en noenlunde konstant omsetning på 13,0 millioner euro (K3 2016: 12,9 millioner euro) med et nesten utlignet EBIT (-70 TEURO[1]) i sammenligning med året før. Det skal her tas høyde for at det godtgjøres for den inntjente foto-omsetningen i detaljhandelen på forretningsområdet fotofinishing. Siden 2015 er foto-omsetningen i detaljhandelen steget med 15 %, hvilket er en konsekvens av detaljhandelens nye markeds- og marginorienterte retning.

57 % egenkapitalkvote, ROCE på 19,3 %
Egenkapitalkvoten lå per 30. september 2017 på 57,0 % (30.9.2016: 57,1 %). Balansesummen er steget med 34,2 millioner euro til 342,9 millioner euro i forhold til den 30.9.2016. Kjøpet av Saxopark har hatt en innvirkning på dette, idet den har økt de finansielle forpliktelsene samt de langsiktige eiendeler og dermed capital employed. Return on capital employed (ROCE), som angir tallet for kapitalrentabilitet er med en forbedret 12-måneders-EBIT på 46,1 millioner euro (fjoråret: 44,8 millioner euro) siden den 30. september 2016 blitt redusert noe fra 20,6 % til 19,3 % ”Et fremdeles sterkt nivå”, uttaler økonomidirektør Olaf  Holzkämper. ”Vi vil også fremadrettet utnytte vår solide finansiering og høye rentabilitet til å utvikle forretningsområdene våre og til å kunne tilby aksjonærene våre et utbytte som stiger mest mulig.”

Resultater efter forretningsområder

CEWE Enhed K3 2016 K3 2017 K1-3 2016 K1-3 2017
(1) Fotofinishing          
    Digitale bilder Mill. stk. 509,4 515,8 1408,2 1356,4
    Analoge bilder Mill. stk. 19,1 15,9 44,5 37,1
    Bilder i alt Mill. stk. 528,5 531,7 1452,7 1393,5
    CEWE FOTOBOK Tsd. stk. 1357,2 1361,1 3831,7 3640,2
     Omsetning Mill. euro 95,4 96,3 262,0 264,0
     EBIT Mill. euro 5,6 4,1 6,1 5,7
           Salg av setet i Graudenz (Polen) Mill. euro 0,3 0,3
           Førstegangsanskaffelser handelspartner Mill. euro 1,8 2,1
           Resultater av kjøpsallokeringer Mill. euro -0,1 -0,1 -0,3 -0,3
           Salg av grundeiendom i Danmark Mill. euro 0,5
           Salg av Smilebooks (USA) Mill. euro 0,4
         Goodwill-avskrivning Storbritannia Mill. euro -0,9
         Omstrukturering av DeinDesign Mill. euro -0,2
     EBIT før særlige tgifter Mill. euro 3,6 4,2 4,7 5,5
(2) Detailhandel          
     Omsetning Mill. euro 12,9 13,0 40,2 38,0
     EBIT Mill. euro 0,0 -0,1 -0,4 -0,4
(3) Kommersielt onlinetrykk          
     Omsetning Mill. euro 19,7 20,2 60,8 60,7
     EBIT Mill. euro -0,3 0,4 0,5 0,2
           Effekt av kjøpsallokering Mill. euro -0,4 -0,1 -1,3 -0,5
         EBIT før særlige utgifter Mio. euro 0,1 0,5 1,8 0,7
(4) Annet          
     Omsetning Mill. euro 0,6 0,8 1,5 2,2
     EBIT Mill. euro -0,8 -0,9 -2,2 -2,3
           Effekt av kjøpsallokering Mill. euro -0,1 -0,1 -0,4 -0,3
    EBIT før særlige utgifter Mill. euro -0,7 -0,7 -1,9 -1,8
CEWE Koncern          
     Omsetning Mill. euro 128,6 130,3 364,6 364,9
     EBIT Mill. euro 4,5 3,6 4,1 3,2
           Særlige utgifter Mill. euro 1,4 -0,4 -0,2 -0,7
    EBIT før særlige utgifter Mill. euro 3,1 4,0 4,3 3,9
     EBT Mill. euro 5,1 3,8 4,5 3,4
     Resultat etter skatt Mill. euro 5,2 2,5 4,8 2,1

 

Forklaringer til tabellen ”Resultater etter forretningsområder”

(1) Fotofinishing: Produksjon og drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER samt enkelte (analoge og digitale) bilder og andre fotoprodukter

(2) Detaljhandel: Handel med fotohardware som for eksempel kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkia og Slovakia

(3) Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykksaker på de online trykkportalene, for eksempel CEWE-PRINT.de, Saxoprint og Viaprinto

(4) Diverse: Struktur- og selskapsomkostninger, såvel som resultater fra eiendommer og andeler

Prosentangivelser er grunnleggende utregnet med de presise verdiene.

Det kan ha blitt foretatt avrundinger.

[1] Tysk ordsammensetning av teuer og Euro. Betegnelse for prisstigninger i Tyskland som konsekvens av euroens innføring i Tyskland.