CEWE nådde virksomhetens mål for 2016

 

  • Alle salgsmålene ble oppfylt i 2016 – omsetningen vokste med 7,0 % til 593,1 mill. euro
  • Som forventet ble 4. kvartal høysesongen for CEWE FOTOBOK og fotogaver
  • EBIT steg i 2016 med 29,2 % til 47,0 mill. euro (2015: 36,4 mill. euro)
  • Også kommersielt onlinetrykk og detaljhandel oppnådde positivt resultat
  • Avkastningen fra den innskutte kapitalen (ROCE) økte til 21,3 % (2015: 17,2 %)

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) nådde omsetnings- og resultatmålene for forretningsåret 2016. Omsetningen er ifølge de foreløpige beregninger steget med 7,0 % til 593,1 mill. euro (2015: 554,2 mill. euro; omsetningsmål 2016: 555 til 575 mill. euro). Resultatet før renter (EBIT) steg med 29,2% til 47,0 mill. euro (2015: 36,4 mill. euro) og ligger dermed veldig nære EBIT-målet for 2016, som er 40 til 46 mill. euro. ”I julehandelen viste det seg igjen hvor mye vi profiterer på den høye tilfredsheten blant kundene våre, våre sterke varemerker og den ypperlige kvaliteten på varene: CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER og CEWE VEGGBILDER – som vi siden 3. kvartal tilbyr som klimanøytrale varemerker – i tillegg til de andre fotogavene, bidro kraftig til veksten”, uttaler Dr. Rolf Hollander, styreformann i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Resultater som ikke er bekreftet enda viser at det ikke kun er forretningsområdet fotofinishing som har bidratt til den positive utviklingen: Kommersielt onlinetrykk og detaljhandel medvirker også til det samlede resultatet. CEWE har klart å gjøre kommersielt onlinetrykk profitabelt. Ved igjen å kunne fremvise et forbedret resultat har CEWE i 2016 også bevist den reposisjonerte detaljhandelens positive utvikling.

CEWE FOTOBOK og andre CEWE varemerker bærer suksessen
Julekvartalet har med en omsetningsstigning fra 215,8 mill. euro til 228,5 mill. euro og en stigning i EBIT fra 40,8 mill. euro til 42,9 mill. euro levd opp til alle forventninger. Dermed står 4. kvartal for 38,5 prosent av den samlede omsetningen og 91,3 prosent av inntektene. Både produktnyheter og de brukervennlige appene til mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett bidrar til økt vekst. I tillegg til å bli kåret som testvinner i adskillige tester, har CEWEs selskaper igjen vist sine fremragende produksjons- og leveringsevner i julehandelen ved å levere personlige fotogaver til mange kunder til jul til riktig tid. ”Vår CEWE FOTOBOK og det brede sortimentet av fotogaver hører til blant de mest populære julegavene. Derfor er det veldig viktig for oss at kundene våre også i perioder med stor travelhet kan stole på CEWEs løfter: fortreffelig service, høy leveringssikkerhet og selvfølgelig produkter av høyeste kvalitet”, understreker Hollander. Den høye gjenkjennelsesverdien, vårt gode image og fornøyde kunder danner grunnlaget for fortsatt vekst.

Samtlige salgsmål nådd – digitalkvote på 97,5 %
CEWE har i 2016 i alt produsert 2,23 mrd. bilder. Dermed har CEWE overgått målet på mellom 2,10 – 2,21 mrd. bilder. Av de 2,23 mrd. bildene er 2,18 mrd. av disse digitale bilder (mål: 2,05 – 2,15 mrd.), mens kun 0,056 mia. er analoge bilder (mål: 0,050 – 0,055 mrd.). Digitalkvoten nærmer seg dermed med raske skritt 100 % – i 2016 var den allerede på 97,5 %. Det høye volumet av digitale bilder kan særlig tilskrives omsetningen av produktet CEWE FOTOBOK, som har økt til 6,2 mill. fotobøker (mål: 6,10 – 6,15 mill.). Også de øvrige varemerker CEWE KALENDER, CEWE CARDS og CEWE VEGGBILDER og andre fotogaver har overveiende vist en tosifret vekst.

ROCE stiger til over 21 %
Egenkapitalskvoten steg fram til 31.12.2016 med 1,5 prosentpoeng til 53,8 % (31.12.2015: 52,3%). Med utgangspunkt i resultatet før skatt (EBIT) på 47,0 mill. euro forbedret avkastningen fra den innskutte kapitalen (ROCE) seg fra 17,2 % (31.12.2015) til 21,3 %. ”Med vår solide finansielle posisjon og rentabilitet er vi innen en overskuelig framtid i stand til å tilby en så vidt mulig stigende dividende til aksjonærene våre”, forklarer CFO Dr. Olaf Holzkämper.

Alle angivelser er basert på foreløpige resultater som enda ikke er bekreftet. Den fullstendige, bekreftede årsavslutningen samt prognosen for regnskapsåret 2017 presenterer CEWE på generalforsamlingen i Frankfurt am Main 23. mars 2017.

2016 sammenlignet med 2015 (foreløpige tall)

CEWE-konsernet Enhet 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Digitale bilder Mrd. stk 2,16 2,05 – 2,15 2,18
Analoge bilder Mrd. stk 0,071 0,050 – 0,055 0,056
Bilder i alt Mrd. stk 2,23 2,10 – 2,21 2,23
CEWE FOTOBOK Mill. stk 6,0 6,10 – 6,15 6,2
Omsetning Mill. euro 554,2 555 – 575 593,1
EBIT Mill. euro 36,4 40 – 46 47,0
EBIT-margin % 6,6 6,9 – 8,3 7,9
EBT Mill. euro 35,9 39 – 45 46,2

 

Fjerde kvartal 2016 (foreløpige tall)

CEWE-konsernet Enhet Q4-2015 Q4-2016 Avvik i % Avvik avsetning
Digitale bilder Mill. stk 761,2 768,0 +0,9 +6,8
Analoge bilder Mill. stk 14,5 11,5 -20,7 -3,0
Bilder i alt Mill. stk 775,7 779,5 +0,5 +3,8
CEWE FOTOBOK Mill. stk 2,4 2,4 -0,4 -0,01
Omsetning Mill. euro 215,8 228,5 +5,9 +12,7
EBIT Mill. euro 40,8 42,9 +5,3 +2,2
EBIT-margin % 18,9 18,8    
EBT Mill. euro 40,8 41,7 +2,2 +0,9

Prosentavvik er grunnleggende regnet ut med de nøyaktige verdiene.

Ad hoc-meddelelse
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dividenden skal stige til 1,80 euro
På et møte har ledelsen for CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) på grunnlag av de foreløpige, ikke reviderte resultatene for forretningsåret 2016, besluttet å foreslå for styret en dividendestigning til 1,80 euro per dividendeberettiget aksje (dividende for forretningsåret 2016: 1,60 euro).

Forslaget om denne anvendelsen av overskuddet presenteres på generalforsamlingen etter at den reviderte årsoppgjørelsen er fremlagt. Deretter kan det treffes en endelig beslutning om bruken av overskuddet. Med forbehold for at styret på regnskapsmøtet 15. mars 2017 og aksjonærene på den ordinære generalforsamlingen 31. mars 2017 samtykker, svarer den foreslåtte dividende på 1,80 euro per aksje på grunnlag av årssluttkursen 2016 til en utbytteprosent på 2,1 %. Det er den åttende dividendestigningen på rad.

Aksjonærer oppnår en avkastning på 57,8 % i 2016
På grunnlag av kursen ved utgangen av 2015 (54,61 euro) steg CEWE-aksjen fram til slutten av desember 2016 med 29,96 euro til 84,57 euro (+ 54,9 %). Hvis dividenden for forretningsåret 2015 regnes med, lå CEWE-aksjonærenes avkastning i 2016 på 57,8 %. Med den foreslåtte dividende på 1,80 euro per aksje oppnår aksjonærene på grunnlag av årssluttkursen for 2016 dessuten en dividendeavkastning på 2,1 %.

Om CEWE: CEWE er representert med 12 høyteknologiske produksjonsfasiliteter og ca. 3.400 medarbeidere fordelt på 24 europeiske land, noe som gjør CEWE til Europas markedsleder innen fotofinishing. CEWE leverte i 2016 ca. 2,2 mrd. bilder og over 6,2 mill. CEWE FOTOBØKER samt fotogaver til ca. 25.000 handelspartnere i Europa. CEWE er ”First Mover” innen utviklingen og introduksjonen av nye digitale teknologier og produkter i fotobransjen.
Salgsselskapet CEWE Nordic i Danmark med ca. 30 fastansatte har ansvaret for hele Norden. CEWE Nordic feirer 50-årsjubileum i 2017. Les mer om CEWE Nordic og fotoproduktene på www.cewefotobok.no.