CEWE når samtlige forretningsmål for 2017

  • Alle mål for omsetningen i 2017 er nådd, omsetningen stiger med 1,1 % til 599,4 millioner euro
  • Et godt fjerde kvartal resulterer i sesongklimaks for CEWE FOTOBOK og fotogaver
  • Konsern-EBIT for 2017 går frem med 4,7 % til 49,2 millioner euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har nådd samtlige mål for omsetningen i regnskapsåret 2017. Omsetningen stiger ifølge foreløpige beregninger med 1,1 % til 599,4 millioner euro (2016: 593,1 millioner euro, omsetningsmål 2017: 585 millioner euro til 615 millioner euro). Resultatet av primær drift (EBIT) ble forbedret med 4,7 % til 49,2 millioner euro (2016: 47,0 millioner euro) og ligger dermed innenfor marginen for 2017-målene på 45 millioner euro til 51 millioner euro. Som en særlig effekt inneholder EBIT blant annet en impairment-avskrivninger på immaterielle formueverdier på -3,5 millioner euro. ”Julehandelen i 2017 var enda et bevis på styrken til CEWE som varemerke. Til tross for økte omsetningsavgifter på fotobøker i blant annet Tyskland, oppnådde vi i siste halvdel av året en lett stigning i antallet solgte CEWE FOTOBØKER. Våre klimanøytrale fotoprodukter CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER, CEWE CARDS og andre fotogaver, har på samme måte vist seg å være vesentlige faktorer for suksessen”, uttaler Christian Friege styreleder i i CEWE Stiftung & Co. KGaA.

CEWE FOTOBOK og andre varemerker fra CEWE har æren for suksessen
Julekvartalet har, med en omsetningsstigning på 228,5 millioner euro til 234,5 millioner euro og et resultat av primær drift (EBIT) på 46,1 millioner euro, innfridd forventningene til det fulle (EBIT K4 2016: 42,9 millioner euro). Dermed står fjerde kvartal for 39,1 % av den samlede omsetningen og for 93,6 % av inntekten. Det var spesielt fotogaver, CEWE KALENDER og CEWE EKSPRESSBILDER, som blir printet i butikkene, som bidro til omsetningsstigningen. Salgstallene for CEWE FOTOBOK lå, grunnet den gode julehandelen i fjerde kvartal, over salget fra året før. Den negative innflytelsen som oppstod pga. stigningen på omsetningsavgifter, fra 7 % til 19 %, ble dermed mer enn utlignet. ”CEWE FOTOBOK og våre andre tilbud på området digitalbilder, er mer enn noensinne før, blitt brukt som julegaver. Kundene våre vet at vi – også under den ekstra høye kapasitetsutnyttelsen i juletiden – hele tiden arbeider kvalitets- og serviceorientert. Kundene kan regne med en punktlig levering og høy produktkvalitet ved hver eneste bestilling. Dette løftet har ført til at kundetilfredsheten enda en gang er steget”, utdyper Christian Friege.

Samtlige avsetningsmål nådd – digitalkvote nærmer seg 100 %
CEWE har nesten avsluttet transformasjonen til en ren digital virksomhet: Med 2,17 milliarder produserende digitalbilder, kunne CEWE innfri målsettingen på 2,08 – 2,18 millioner digitalbilder i 2017. Ifjor kunne det kun bokføres 47 millioner bilder fra film. Digitalkvoten steg dermed til 97,8 % (2016: 97,5 %) Med 6,02 millioner solgte eksemplarer er CEWE FOTOBOK (mål 2017: 6,00 – 6,25 millioner eksemplarer) en vesentlig garanti for de gode resultatene. Men også de andre vekststerke produktene som CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER, CEWE CARDS og andre fotogaver, viser fremragende resultater.

ROCE er fortsatt over 20 %
Egenkapitalkvoten steg per 31. desember 2017 med 2,1 prosentpoeng til 56,0 % (31. desember 2016: 53,8 %). På bakgrunn av resultat av primær drift (EBIT) på 49,2 millioner euro, nådde return on capital emplyed (ROCE) per 31. desember 2017 med 20,1 % enda en gang opp på et høyt nivå (31. desmber 2016: 21,3 %). ”Vår sterke omsetnings- og finansposisjon muliggjør målrettede vekstinitiativer. Vi vil også fremover kunne tilby våre aksjonærer et stigende utbytte”, forklarer CFO Olaf Holzkämper.

Overtagelser lover videre vekst
I de siste månedene har CEWE overtatt den digitale trykkleverandøren Laserline, samt 80 % av andelene av den ledende franske foto-appen ”Cheerz”. Med begge disse anskaffelsene slår virksomheten enda engang posisjonen sin fast på områdene photofinishing og kommersielt onlinetrykk, og forventer derfor vedvarende positive resultater for virksomheten som en samlet enhet.

Samtlige angivelser er basert på de foreløpige, enda ikke bekreftede, resultater. CEWE presenterer det fullstendige, bekreftede årsregnskapet, samt prognosen for regnskapsåret 2018 på pressekonferansen den 22. mars 2018 i Frankfurt am Main (Hotell Villa Kennedy).

Hele 2017 i års- og målsammenligning (foreløbige tal)

Konsernet CEWE Enhet Nådd 2016 Mål 2017 Nådd 2017
Digitalbilder Milliarder stk. 2,18 2,08-2,18 2,13
Bilder fra film Milliarder stk. 0,056 0,040-0,045 0,047
Bilder i alt Milliarder stk. 2,23 2,12-2,23 2,17
CEWE FOTOBOK Millioner stk. 6,2 6,00-6,25 6,02
Omsetning Millioner euro 593,1 585-615 599,4
EBIT Millioner euro 47,0 45-51 49,2
EBIT-Margin % 7,9%   8,2%
EBT Millioner euro 46,2 44,5-50,5 48,9

Fjerde kvartal 2017 (foreløpige tall)

Konsernet CEWE Enhet K4-2016 K4-2017 Afvgl. % Afvgl. afs.
Digitalbilder Millioner stk. 768,0 772,0 +0,5% +3,7
Bilder fra film Millioner stk. 11,5 9,9 -13,9% -1,6
Bilder i alt Millioner stk. 780 782 +0,3% +2,1
CEWE FOTOBOK Millioner stk. 2,4 2,4 +0,4% +0,009
Omsettning Millioner euro 228,5 234,5 +2,6% +6,0
EBIT Millioner euro 42,9 46,1 +7,2% +3,1
EBIT-Margin % 18,8% 19,6%    
EBT Millioner euro 41,7 45,5 +9,1% +3,8

Prosentavgivelser er grunnleggende beregnet med de presise verdiene.