CEWE øker dividenden for åttende gang på rad

  • Generalforsamlingen beslutter å øke dividenden med 12,5 % til 1,80 EUR per aksje
  • Aksjonærer oppnår en avkastning på 57,8 % i 2016
  • CEWE regner med et stigende resultat for 2017
  • Hollander: ”CEWE har i flere år stått for positiv utbyttebetaling og profitabel vekst”

Den ordinære generalforsamlingen for CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har godkjent alle de foreslåtte punktene styret hadde på dagsordenen. Tilstedeværelseskvoten var på 60,8 %. Dividenden stiger med 20 eurocent til 1,80 euro per aksje, hvilket er den åttende dividendestigningen på rad. Dette er en stigning på 12,5 % i forhold til året før. På basis av årssluttkursen i 2015 (54,61 euro) fram til slutten av desember 2016 vokste CEWE-aksjen med 29,96 euro til 84,57 euro (+ 54,9 %). Inklusive den vedtatte dividenden på 1,80 euro per aksje, oppnår aksjonærene på basis av årssluttkursen i 2016 dessuten et dividendeutbytte på 2,1 %. ”På bakgrunn av at inntekten igjen har steget, og at regnskapet vårt er solid, har vi for åttende gang på rad muliggjort en absolutt stigende dividende”, utdyper Dr. Olaf Holzkämper, Finanssjef i CEWE-konsernet.

EBIT-mål for 2017 ligger +5 mill. euro over 2016
På bakgrunn av det første kvartalet av 2017, som har forløpt etter planen, har styret på generalforsamlingen fullstendig bekreftet prognosen for 2017. På tross av den økte omsetningsavgiften på fotobøker i Tyskland, skal konsernets omsetning på alle forretningsområder stige litt fra fjorårets 593,1 mill. euro til mellom 585 mill. euro og 615 mill. euro. EBIT-målet er mellom 45 mill. euro og 51 mill. euro, EBT-målet er mellom 44,5 mill. euro og 50,5 mill. euro og resultatet etter skatt skal ligge mellom 30 mill. euro og 34 mill. euro. Dermed har styret økt prognosen sin for EBIT-resultatet med cirka 5 mill. euro i forhold til målsetningen for 2016.

Dr. Christian Friege overtar pr. 1. juli 2017 posten som styreformann etter Dr. Rolf Hollander
Hermed bekrefter CEWE igjen sin posisjon som en dividendesterk, solid virksomhet i vekst. ”CEWE har i flere år vist at virksomheten følger en klar kurs: Vi vil kontinuerlig øke vår absolutte dividende, garantere en solid finansiering og egenkapitalandel og særlig vokse profitabelt på alle forretningsområdene våre”, fremhevet Dr. Rolf Hollander ved sin siste generalforsamling som styreformann for CEWE Stiftung & Co. KGaA. Dr. Rolf Hollander, som har vært styreformann siden 2002, vil, som bekjentgjort, videregi sin stilling til Dr. Christian Friege, som siden januar 2016 har vært ansvarlig for den nasjonale og internasjonale salgsavdelingen hos CEWE. Otto Korte, formann for styret, roste Hollander for sine mangfoldige bidrag – særlig i den store analog/digital-transformasjonen og oppbygging av CEWE-varemerket – og uttrykte sin forhåpning om at Hollander ville jobbe videre i denne ånd i sin nye rolle hos CEWE. Fra 1. juli 2017 vil Dr. Hollander lede virksomhetens fond som formann. Her overtar han lederskapet fra Wilfried Mocken, som har vært formann for fondet Neumüller CEWE Color Stiftung siden 1992. Fondet takker den erfarne arbeidsmann Wilfried Mocken, som blant annet har vært generalfullmektig i Semper idem Underberg GmbH, for sin kloke og forutseende ledelse av fondet, så vel som den alltid forretningsmessige støtten av styret og medarbeidere – særlig under CEWEs transformasjonsfase.

Paolo Dell’ Antonio valgt inn i styret for CEWE Stiftung & Co. KGaA
Generalforsamlingen valgte Paolo Dell’ Antonio inn i styret for CEWE Stiftung & Co. KGaA. Den nye CEWE-representanten blir per 1. juni styremedlem i Wilh. Werhahn KG. Derutover er Paolo Dell’ Antonio medlem i aksjonærutvalget for Bitburger Holding GmbH og Bitburger Brauereigruppe GmbH, Bitburg. De seneste 17 årene har Antonio vært medlem av styret for Mast-Jägermeister SE i Wolfenbüttel, hvor han var talsmann for styret i 9 år. Paolo Dell’ Antonio er ekspert i branding, og overtar posten som representant for CEWE etter Prof. Dr. Dr. H.c. Hans-Jürgen Appelrath, som avgikk ved døden 5. august 2016. ”Vi har satt stor pris på Prof. Appelrath som kyndig veileder. Han har utført en enestående jobb for virksomheten. Vi vil alltid minnes Prof. Appelraths bidrag”, fremhevet Otto Korte, formann for CEWE Stiftung & Co. KGaAs styre.