CEWE sikrer niende dividendestigning på rad

  • Det ble på generalforsamlingen vedtatt en dividendestigning til 1,85 euro pr. aksje
  • Aksjonærene oppnår et dividendeutbytte på 2,1 % på bakgrunn av årssluttkursen for 2017
  • Omsetning og resultat skal fortsatt stige i 2018
  • Nytt tilsynsråd valgt

Samtlige punkter på dagsordenen, som ble foreslått av ledelsen til den ordinære generalforsamlingen for CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901), har blitt godkjent. Deltagelsen var 48,9 %. Dividenden stiger til 1,85 euro pr. aksje – det er den niende dividendestigningen på rad. Dermed når aksjonærene opp på et dividendeutbytte på 2,1 % på bakgrunn av årssluttkursen for 2017 (88,05 euro). ”Vi kan for niende år på rad presentere en stigende dividende for aksjonærene våre. Dette ble mulig gjennom vår stadig stigende rentabilitet og solide balanse”, uttaler Christian Friege, styreformann for CEWE-gruppen. For regnskapsåret 2017 økte aksjonærenes samlede utbytte til og med til 6,24 % på bakgrunn av dividenden for 2016 og kursutviklingen i 2017.

Omsetning og EBIT skal fortsatt stige i 2018
Første kvartal 2018, som tok seg positivt ut med et omsetningspluss på 10,1 %, bekrefter ledelsens prognose for 2018: Konsernomsetningen skal vise en klar fremgang til mellom 630 og 665 mill. euro (2017: 599,4 mill. euro). Konsern-EBIT skal ligge mellom 48 og 54 mill. euro (2017: 49,2 mill. euro), EBT mellom 47,5 og 53,5 mill. euro (2017: 48,9 mill. euro) og resultatet etter skatt mellom 33 og 37 mill. euro (2017: 33,6 mill. euro).

Akkvisisjoner lover videre vekst
Ledelsen lover en stigning i vekstkursen som følge av andelene i den ledende franske foto-appen ”Cheerz” og som følge av overtakelsen av onlinetrykkleverandøren LASERLINE. Med disse akkvisisjonene setter CEWE fart i utviklingen for områdene fotofinishing og kommersielt onlinetrykk.

Bedre og bedre resultater skal også få dividenden til å stige
Med denne målsetningen bekrefter CEWE forventningene til fremtidige dividender: ”Vi forlater ikke de siste årenes gode kurs. På bakgrunn av vår stigende rentabilitet vil vi også i fremtiden øke den absolutte dividenden litt av gangen og dermed sikre en solid finansiering og egenkapitalkvote”, forklarte Christian Friege på sin første generalforsamling som styreformann for CEWE Stiftung & Co. KGaA. Ledelsen uttrykte også glede over medarbeiderstabens tillit og usedvanlige lojalitet overfor CEWE: 80 % av medarbeiderne har selv andeler i bedriften.

Tilsynsråd med to nye medlemmer ble valgt på generalforsamlingen
Til valgene til tilsynsrådet fulgte generalforsamlingen tilsynsrådets og nomineringskomitéens anbefaling. Dermed kom to nye medlemmer inn i CEWEs tilsynsråd: Patricia Geibel-Conrad (f. 1962) er revisor og bedriftskonsulent i egen praksis og har før det jobbet 14 år hos PricewaterhouseCoopers. Birgit Vemmer jobber som selvstendig konsulent. Matematikeren (f. 1965) har tidligere jobbet i lederstillinger i særlig IT-bedrifter. Tilsynsrådet har tatt avskjed med de mangeårige medlemmene Corinna Linner og Michael Paetsch. ”Vi takker Corinna Linner og Michael Paetsch for deres mangeårige innsats og den ballasten de bidro til i tilsynsrådet. Med våre to nye medlemmer har tilsynsrådet igjen fått en enestående ekspertise både innen finans og IT”, fremhever Otto Korte, tilsynsrådsformann for CEWE Stiftung & Co. KGaA.