CEWE fortsetter veksten sin

  • K1: Omsetningsstigning på 10,1 % til 130,6 millioner euro (K1 2017: 118,6 millioner euro)
  • Omsetningen på CEWE FOTOBOK stiger med solide 7,7 % til 1,248 millioner eksemplarer
  • TIPA World Awards 2018: CEWE er verdens beste fotoservice
  • Stabilt EBIT på 0,6 millioner euro til tross for omkostninger for integrering av tilkjøp
  • Prognose for 2018 bekreftet: omsetning på 630 – 665 millioner euro, EBIT på 48 – 54 millioner euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) fortsetter veksten i første kvartal av 2018: Omsetningen er steget med 10,1 % til 130,6 millioner euro (K1 2017: 118,6 millioner euro). Veksten ble ikke kun båret av oppkjøp da hovedforretningen fotofinishing også utgjør en stor post: Det omsetningssterke forretningsområdet er stødig steget med hele 10,4 % medregnet den nylig oppkjøpte foto-appen ”Cheerz”. Med 0,6 millioner euro ligger EBIT i første kvartal av 2018 presist på nivået året før (K1 2017: 0,6 millioner euro). Til tross for ekstraomkostningene for integrering av tilkjøp. ”Selvom fjerde kvartal i 2018 også kommer til yte det største bidraget til omsetningen og spesielt til resultatet, har vi med den stødige veksten og det ekstra dyttet fra våre nye oppkjøp, gitt oss selv et godt utgangspunkt for resten av året. Spesielt CEWE FOTOBOK sitt comeback har vekket stor glede etter at fotoproduktet ikke kunne vokse i volum i 2017 grunnet de økte omsetningsavgiftene” uttaler Christian Friege, styreleder for CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Fotofinishing i dynamisk vekst
Omsetningen på forretningsområdet fotofinishing er i alt steget med 10,4 % til 94,5 millioner euro (K1 2017: 85,6 millioner euro). For første gang bidro ”Cheerz” til omsetningen på området fotofinishing: CEWE overtok i februar den vekststerke, markedsførende virksomheten innenfor fotofinishing-apper i Frankrike. Utover oppkjøpet ”Cheerz” var det spesielt CEWE FOTOBOK som bar veksten, etter at den året før ikke kunne vokse på grunn av den voldsomme stigningen i omsetningsavgifter fra 7 % til 19 %: Omsetningen på CEWE FOTOBOK steg i første kvartal av 2018 med solide 7,7 % til 1,248 millioner eksemplarer (K1 2017: 1,159 millioner eksemplarer) Med seieren i TIPA World Awards 2018 i kategorien ”Best Photo Print Service” gjorde CEWE seg bemerket med fotoproduktet CEWE FOTOBOK: her var det muligheten for å få gull-, sølv-, eller effektlakk på innbindingen av CEWE FOTOBOK, som overbeviste juryen. Prisen som deles ut av presseforbundet ”Technical Image Press Associations” (TIPA), er den mest ettertraktede utmerkelsen til foto- og imaging-produkter i hele verden. Salget av CEWE KALENDER, CEWE CARDS, fotogaver og CEWE EKSPRESSFOTO stiger også fremdeles. Tendensen til kvalitetsbilder fortsetter: Dermed steg omsetningen per bilde med 3,7 % til 20,28 eurocent (K1 2017: 19,55 eurocent). På bakgrunn av dette kan CEWE med 1,9 millioner euro enda en gang notere seg et positivt resultat innenfor fotofinishing (k1 2017: 1,3 millioner euro).

Anskaffelse av LASERLINE driver kommersielt onlinetrykk
Også forretningsområdet kommersielt onlinetrykk noterte seg i første kvartal en tosifret vekst i omsetningen. Med 24,4 millioner euro lå omsetningen på 18,8 % over nivået for året før (K1 2017: 20,6 millioner euro), hvorfor fordelene med LASERLINE-oppkjøpet spesielt blir høstet nå. Den eksisterende forretningen holdt seg på fjorårets nivå til tross for den stadig høye priskonkurransen i Tyskland og den Brexit-svekkede forretningen i Storbrittania. EBIT landet i første kvartal av 2018 på -0,5 millioner euro etter +0,1 millioner euro i første kvartal av 2017 og ble blant annet belastet på grunn av ekstraordinære integreringsomkostninger for LASERLINE på cirka 0,2 milloner euro. Det forventes fra 2019 et positivt resultatbidrag fra LASERLINE. Omkostningsstigninger og to produksjonsdager mindre enn fjoråret gjør også at EBIT på foretningsområdet kommersielt onlinetrykk falt negativt ut i K1.

Markedsbestemt tilbakegang av omsetningen på forretningsområdet detailhandel
Markedsbestemt gikk omsetningen i hardware-detailhandelen i første kvartal av 2018 tilbake med 8,0 % til 10,8 millioner euro i forhold til samme periode ifjor (K1 2017: 11,8 millioner euro). Den optimaliserte prisstrategien med nedprioritering av markedssvake omsetninger har betalt seg: Med -0,5 millioner euro lå EBIT til tross for omsetningstilbakegangen litt lavere enn fjoråret (K1 2017: -0,3 millioner euro).  Første kvartals resultater i detailhandelen er tradisjonelt negative på det sesongbestemte forretningsområdet.

Forretningsområdet diverse i lett fremgang
Omsetningen på forretningsområdet diverse lå i første kvartal av 2018 på 0,9 millioner euro (K1 2017: 0,7 millioner euro). På dette forretningsområdet er eiendomsbesittelse og andeler sammenfattet samt struktur- og virksomhetsomkostninger som for eksempel omkostninger til generalforsamling og investor relations. EBIT forble i første kvartal av 2018 stort sett på nivået for fjoråret, med -0,4 millioner euro (K1 2017: -0,5 millioner euro).

Egenkapitalkvote fremdeles svært sterk: 59,3 %
Egenkapitalkvoten pr. 31. mars 2018 ligger med 59,3 % (31. mars 2017: 63,2 %) fortsatt på et solid nivå. Til tross for stor stigning i virksomhetsinvesteringer gjennom tilkjøp (Saxopark, LASERLINE og Cheerz-andeler) beløb forrentningen (ROCE) seg til solide 18,9 % (K1 2017: 20,8 %).

Prognose bekreftet
Første kvartals gode resultater legger grunnstenene til bestyrelsens prognose for hele året med en omsetning på mellom 630 og 665 millioner euro og med en EBIT på mellom 48 og 54 millioner euro. Vekstimpulsene forventes å komme fra nyoppkjøpet av onlinetrykk-forhandleren LASERLINE og aksjemajoriteten i den første franske fotofinishing-appen ”Cheerz”. Virksomheten ønsker å fortsette sin verdiorienterte vekstkurs i 2018 med sin pålitelige dividendepolitikk: CEWE foreslår på generalforsamlingen den 6. juni 2018 aksjonærene en dividende på 1,85 euro for regnskapsåret 2017 – det vil bli den niende dividendestigningen på rad.

Resultater etter forretningsområder i første kvartal af 2018
 

CEWE Enhet K1-2017 K1-2018 Afvgl. Afvgl. afs.
(1) Fotofinishing          
     Digitalbilder Millioner stk. 428,4 457,9 +7,0 +29,5
     Analoge bilder Millioner stk. 9,2 7,9 -14,2 -1,3
     Bilder i alt Millioner stk. 437,6 465,8 +6,4 +28,2
     CEWE FOTOBOK Tsd. stk. 1.159,1 1.248,0 +7,7 +88,9
     Omsetning Millioner euro 85,6 94,5 +10,4 +8,9
     EBIT Millioner euro 1,3 1,9 +43,7 +0,6
      Effekter av købsprisallokasjoner Millioner euro -0,1 -0,1
     EBIT før særlige utgifter Millioner euro 1,5 2,0 +40,5 +0,6
(2) Detailhandel          
    Omsetning Millioner euro 11,8 10,8 -8,0 -0,9
     EBIT Millioner euro -0,3 -0,5 -46,7 -0,2
(3) Kommersielt onlinetrykk          
    Omsetning Millioner euro 20,6 24,4 +18,8 +3,7
     EBIT Millioner euro 0,1 -0,5 -559 -0,6
      Effekter av købsprisallokasjoner Millioner euro -0,2 -0,1
      Integrasjonsomkostninger LASERLINE Millioner euro -0,2
     EBIT før særlige utgifter Millioner euro 0,3 -0,2 -152 -0,5
(4) Diverse          
    Omsetning Millioner euro       0,7 0,9 +29,3 +0,2
     EBIT Millioner euro -0,5 -0,4 +28,4 +0,2
      Effekter av købsprisallokasjoner Millioner euro -0,1
     EBIT før særlige utgifter Millioner euro -0,4 -0,4 +8,4 +0,0
CEWE koncern          
    Omsetning Millioner euro 118,6 130,6 +10,1 +12,0
     EBIT Millioner euro 0,6 0,6 -2,5 -0,0
     Særlige utgifter Millioner euro -0,5 -0,4
     EBIT før særlige utgifter Millioner euro 1,0 1,0 -2,8 -0,0
     EBT Millioner euro 0,7 0,2 -73,5 -0,5
     Resultat etter skatt Millioner euro 0,5 0,1 -73,9 -0,4

Det kan oppstå avrundingsdifferanser. Prosentavgivelser er generelt utregnet med presise verdier.

Forklaringer til tabellen ”Resultater etter forretningsområder“

(1) Fotofinishing: Produksjon og drift af fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER og enkelte (analoge og digitale) bilder samt andre fotoprodukter.

(2) Detailhandel: Handel med fotohardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkia og Slovakia.

(3) Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykksaker på online trykkportaler, f.eks. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto og LASERLINE.