CEWE: Vekst gjennom branding

  • CEWE nådde alle omsetningsmålene for 2016
  • Ustøttet brand awareness for CEWE FOTOBOK har steget til 51 %
  • Positivt resultat på alle tre forretningsområder i 2016
  • CEWEs egenkapitalkvote nådde 53,8 % i slutten av 2016
  • CEWE går etter den åttende dividendestigningen på rad: 1,80 euro per aksje

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) nådde eller oversteg alle forretningsmålene i regnskapsåret 2016. Som følge av den vedvarende høye avkastningen og virksomhetens solide finansposisjon vil ledelse og styre på generalforsamlingen foreslå den åttende dividendestigningen på rad til aksjonærene. Virksomheten tilstreber i høyere grad en mer avkastningsorientert vekst i 2017. Det skal både det kjøpekraftige fotofinishing-området og enda et positivt resultat innenfor området kommersielt onlinetrykk og i detaljhandelen bidra til. Det meddelte CEWE på en presse- og analysekonferanse i Frankfurt am Main. ”Målet vårt er å gjøre virksomheten vår mer verdifull år for år, og også fremover la aksjonærene våre ta del i den voksende inntjeningen”, forklarer Rolf Hollander, styreformann for CEWE Stiftung & Co. KgaA.

Største marketingutgift og beste resultat i virksomhetens historie
I 2016 steg CEWEs omsetning med 7,0 % til 593,1 mill. euro (2015: 554,2 mill. euro), og oversteg dermed klart målet på mellom 555 mill. euro og 575 mill. euro. Det er ikke kun det populære produktsortimentet, men også CEWEs høye brand awareness som har bidratt til den positive utviklingen. Brand awareness for CEWE FOTOBOK er på det tyske markedet steget til 51 %. CEWEs net promotor score har samtidig steget til 58 %, hvilket er en verdi som normalt kun de største internasjonale brands oppnår. ”Vi er glade for at kundene våre fungerer som gode ambassadører for våre brands”, uttaler Hollander. Ikke minst kan kundenes veldig positive holdning til CEWEs fotofinishing-tilbud også forklares med hele produktsortimentets høye kvalitet, hvilket i form av tallrike kåringer som værende ”best i test” enda engang ble bekreftet i 2016: Mer enn 60 ganger har nasjonale og internasjonale tester fremhevet CEWEs produkter som de beste. CEWE har investert intensivt i sine brands de siste årene og har siden 2005 tidoblet marketingutgiftene innen fotofinishing fra 5 mill. euro til 54 mill. euro. Det har samtidig lykkes CEWE å få innkomsten til å stige konstant. Således steg konsern-EBIT i regnskapsåret 2016 til 57,0 mill. euro (2015: 36,4 mill. euro). Hollander utdyper: ”Det har helt klart gitt resultater å utvikle CEWE til et sterkt brand ved årlig å øke marketinginvesteringer. I 2016 nådde vi, sideløpende med de hittil største marketingutgiftene, det beste resultatet på de siste 56 årene.

Resultat etter skatt har steget med 35,2 % – ROCE oppe på 21,3 %
Impairment-avskrivingene på EBIT-nivå på futalis, DeinDesign og det britiske CEWE-setet på i alt 6,9 mill. euro i 2016 virket belastende. Selvom disse belastningene ikke minsket veksten skattemessig, har resultatet etter skatt steget med 35,2 %: fra 22,5 mill. euro til 30,4 mill. euro (mål: mellom 29 mill. euro og 33 mill. euro). Resultatet per aktsje vokste til 4,25 euro, og ligger dermed innenfor målet på mellom 4,00 euro og 4,57 euro (2015: 3,15 euro). Også return on capital employed (ROCE) har igjen blitt forbedret, og nådde i 2016 opp på 21,3 % (2015: 17,2 %).

Solid finansiering og et sterkt cashflow muliggjør enda en dividendestigning
CEWE går etter den åttende dividendestigningen på rad. Ledelse og styre besluttet som følge av den positive resultatutviklingen og det solide cashflow fra driftsmessige aktiviteter på 93 mill. euro, at de på generalforsamlingen 31. mai 2017 ville foreslå aksjonærene en dividende på 1,80 euro per aktsje for regnskapsåret 2016 (året før: 1,60 euro per aktsje). Med den foreslåtte dividendeen oppnår aksjonærene på grunnlag av årssluttkursen 2016 (84,57 euro) en utbytteprosent på 2,1 %.

CEWE øker inntekten i fjerde kvartal med 5,9 %
Særlig den positive utviklingen innen området fotofinishing og veksten innen kommersielt onlinetrykk har medvirket til at CEWE i det siste og viktigste kvartalet økte omsetningen med 5,9 % til 228,5 mill. euro. Med 42,9 mill. euro oversteg EBIT også året før med 5,3 % (K4 2015: 40,8 mill. euro). Dermed har CEWE høstet omkring 38,5 % av den samlede årsomsetningen og 91 % av innkomsten i det viktige fjerde kvartalet. ”Et CEWE-fotoprodukt er den best tenkelige julegaven – individuell, personlig og i tillegg hjemmelaget”, uttaler Hollander. Både produktnyhetene og brukervennlige apper til mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett har vært med til å øke veksten. CEWEs varemerker CEWE FOTOBOK, CEWE KALENDER, CEWE CARDS OG CEWE VEGGBILDER samt flere fotogaver har vært de største bidragsyterne til omsetningen. Derfor steg omsetningen per foto fra 22,6 eurocent i samme kvartal året før med 7,9 % til 24,38 eurocent.

Omsetningsfremgang på kjerneområdet fotofinishing
CEWEs største forretningsområde har enda en gang overgått forventningene for regnskapsåret 2016. Sammenlignet med året før har omsetningen steget med 8,9 % til 452 mill. euro. EBIT oversteg året før med 52,0 mill. euro svarende til 29,5 % (2015: 40,2 mill. euro). Tendensen til å velge fotoprodukter i høy kvalitet setter også sitt preg på utviklingen av omsetningen. Dermed er det i 2016 igjen en kraftig stigning i omsetningen per foto på 9,1 %: Mens CEWE i 2015 havde en omsetning per foto på 18,57 eurocent, var den i regnskapsåret på 20,25 eurocent. I detaljhandelen har CEWE bekreftet omsetningsskiftet, som ble påbegynt i fjor: Med en ønsket redusering på 9,7 % av omsetningen, som nå er på 54,9 mill. euro (2015: 60,8 mill. euro), oppådde CEWE en lettere positivt EBIT på 0,6 mill. euro (2015: -0,4 mill. euro). Det forhøyede fokuset på marginene samt lavere omkostninger på området har utlignet effekten av omsetningstilbakegangen på handelen med kameraer. Kommersielt onlinetrykk har igjen vokst, idet området er vokst med 7,9 % til 84 mill. euro (2015: 77,8 mill. euro). For første gang har forretningsområdet på helårsbasis oppnådd en positiv EBIT. Med en EBIT på 1,6 mill. euro oversteg kommersielt onlinetrykk verdien fra året før med 2,5 mill. euro. I kategorien ”Annet”, hvor CEWE har samlet struktur- og samfunnsomkostninger samt resultatet fra eiendomsbesittelse og andeler, har særlig goodwill-avskrivninger på -3,9 mill. euro ført til en EBIT på -7,2 mill. euro. Andeler på dette forretningsområdet befinner seg typisk i en tidlig fase. ”Når vi har blitt overbevist om en lovende forretningsmodell, kan vi godt forsvare å påta oss starttap i en begrenset periode”, påpeker Hollander.

EBIT-mål 2017: + 5 mill. euro
Tross forhøyede omsetningsavgifter på fotobøker i Tyskland, skal konsernomsetningen stige en smule fra 593,1 mill. euro i 2016 til å ligge midt mellom 585 mill. euro og 615 mill. euro i 2017. Omsetningen innen området fotofinishing skal utvikle seg stabilt til lett stigende, forretningsområdet detaljhandel skal vise en noenlunde konstant til lett tilbakegående omsetningskurve, og kommersielt onlinetrykk skal på de fleste markeder stige enda mer i omsetning. Som følge av Brexit kan det britiske markedet være en unntagelse. Konsern-EBIT skal ligge innenfor en margin på 45 mill. euro til 51 mill. euro, EBT på 44,5 mill. euro til 50,5 mill. euro og resultatet etter skatt skal være på 30 mill. euro til 34 mill. euro. Dermed hever ledelsen i sin prognose for 2017 den operative EBIT-resultatskanalen med cirka 5 mill. euro sammenlignet med målsettingen for 2016.

Resultater etter forretningsområder

CEWE Enhet K4-2015 K4-2016 2015 2016
(1) Fotofinishing
Digitale bilder Mill. stk. 761,2 768,0 2.164,1 2.176,2
Analoge bilder Mill. stk. 14,5 11,5 70,7 56,0
Bilder i alt Mill. stk. 775,7 779,5 2.235 2.232
CEWE FOTOBOK Tsd. stk. 2.385,1 2.375,2 6.047,9 6.206,9
Omsetning Mill. euro 175,3 190,0 414,9 452,0
EBIT Mill. euro 39,3 45,9 40,2 52,0
Omstruktureringsomkostninger Mill. euro -0,4 -0,2
Inntekt US-internettaktivitet Mill. euro 0,4
Goodwill-avskrivning Mill. euro -2,6 -2,1 -2,6 -3,0
Salg av sete Graudenz, Polen Mill. euro 0,3
Utstyr, handelspartnere Mill. euro 2,1
Effekt av kjøpsprisallokasjon Mill. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,4
EBIT før særlige utgifter Mill. euro 42,1 48,1 43,4 52,8
(2) Detaljhandel
Omsetning Mill. euro 17,3 14,7 60,8 54,9
EBIT Mill. euro 0,9 1,0 -0,4 0,6
Omstruktureringsomkostninger Mill. euro -0,6
EBIT før særlige utgifter Mill. euro 0,9 1,0 0,1 0,6
(3) Kommersielt onlinetrykk
Omsetning Mill. euro 22,8 23,1 77,8 84,0
EBIT Mill. euro 1,6 1,1 -0,9 1,6
Effekt av kjøpsprisallokasjon Mill. euro -0,5 -0,4 -2,1 -1,7
EBIT før særlige utgifter Mill. euro 2,1 1,5 1,2 3,3
(3) Annet
Omsetning Mill. euro 0,4 0,6 0,6 2,2
EBIT Mill. euro -1,07 -5,0 -2,4 -7,2
Goodwill-avskrivning Mill. euro -3,9 -3,9
Effekt av kjøpsprisallokasjon Mill. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,5
EBIT før særlige utgifter Mill. euro -1,0 -1,0 -2,2 -2,8
CEWE-konsernet K4-2015 K4-2016 2015 2016
Omsetning Mill. euro 215,8 228,5 554,2 593,1
EBIT Mill. euro 40,8 42,9 36,4 47,0
Særlige utgifter Mill. euro -3,4 -6,7 -6,1 -6,9
EBIT før særlige utgifter Mill. euro 44,2 49,6 42,5 53,9
EBT Mill. euro 40,8 41,7 35,9 46,2
Resultat etter skatt Mill. euro 26,0 25,5 22,5 30,4

Det kan ha blitt foretatt avrundinger.

Utdypning til tabellen ”Resultater etter forretningsområder”

(1) Fotofinishing: Produksjon og drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER og enkelte (analoge og digitale) bilder samt andre fotoprodukter.

(2) Detaljhandel: Handel med foto-hardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

(3) Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykkerivarer fra de online trykkeriportalene som CEWE-PRINT.de, Saxoprint og Viaprinto.

 

2016 sammenlignet med året før inkl. målene samt mål for 2017

CEWE-konsernet      Enhet 2015 Mål 2016 2016 Mål 2017
Digitale bilder Mrd. stk. 2,16 2,05-2,15 2,18 2,08-2,18
Analoge bilder Mrd. stk. 0,071 0,050-0,055 0,056 0,040-0,045
Bilder i alt Mrd. stk. 2,23 2,10-2,21 2,23 2,12-2,23
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 6,0 6,10-6,15 6,2 6,00-6,25
Omsetning Mill. euro 554,2 555-557 593,1 585-615
EBIT Mill. euro 36,4 40-46 47,0 45-51
EBIT-margin % 6,6 6,9-8,3 7,9 7,3-8,7
EBT Mill. euro 35,9 39-45 46,2 44,5-50,5
Resultat etter skatt Mill. euro 22,5 29-33 30,4 30-34
Resultat per utvannet aksje Euro/aksje 3,15 4,00-4,57 4,25 4,23-4,81

 

Fjerde kvartal 2016

CEWE-konsernet      Enhet K4-2015 K4-2016 Afvgl. % Afvgl. abs.
Digitale bilder Mill. stk. 761,2 768,0 0,9 % 6,8
Analoge bilder Mill. stk. 14,5 11,5 -20,7 % -3,0
Bilder i alt Mill. stk. 775,7 779,5 0,5 % 3,8
CEWE FOTOBOK Mill. stk. 2,4 2,4 -0,4 % -0,01
Omsetning Mill. euro 215,8 228,5 5,9 % 12,7
EBIT Mill. euro 40,8 42,9 5,3 % 2,2
EBT Mill. euro 40,8 41,7 2,2 % 0,9
Resultat etter skat Mill. euro 26,0 25,5 -1,7 % -0,4

Det kan ha blitt foretatt avrundinger. Prosentavvik er grunnleggende utregnet med de presise verdiene.