Kontakt kundeservice:
66 82 26 60

Sponsing

Hos CEWE tar vi vårt sosiale ansvar veldig seriøst. Vi støtter derfor en bred vifte av kulturelle, samfunnsmessige og sosiale prosjekter. Hos CEWE Norge har vi særlig fokus på organisasjoner som jobber med syke barn og forskning på uhelbredelige sykdommer.

Børneulykkesfonden – A Walk in the Park

Børneulykkesfonden er en dansk nonprofit-organisasjon som jobber for å øke sikkerheten for barn. De har fokus på å minske antall ulykker som skjer for barn i hjemmet, i trafikken, på sportsaktiviteter og på fritiden. Barna skal ha plass til å leke, være fysisk aktive og være kreative under sikre forhold. Børneulykkesfonden har startet initiativet Lekeheltene, som hjelper innlagte barn til å få en aktiv hverdag med lek og mosjon.

SOS-barnebyen

Særlig familier og barn i nødsituasjoner er midtpunktet for de sosiale prosjektene våre. SOS-barnebyene hjelper barn i nød i hele verden: Foreldreløse barn og barn fra ødelagte familier får et kjærlig hjem og et liv med en fremtid. Vi tar siden 2013 del i SOS-barnebyenes prosjekter og støtter nødhjelpsprosjekter som for eksempel innsatsen etter det ødeleggende jordskjelvet i Nepal.

Sandkatten i Ree Park Safari

Ree Park Safari strekker seg over et 125 hektar stort, kupert og frodig område med skog og innsjøer ca. 10 kilometer fra Ebeltoft i Danmark. Under skiftende navn har parken gjennom de siste 18 årene utviklet seg fra å være en blomsterpark, så en familiepark med dyr som kunne klappes, til den nåværende safariparken med et verdifokus på arter som har særlig bruk for en hjelpende hånd.

Familier med kreftrammede barn

Familier med kreftrammede barn er Danmarks største barnekreftorganisasjon. Organisasjonen jobber med å skape bedre vilkår for de barna som hvert år får konstatert en kreftsykdom. CEWEs støtteprosjekt er et lokalt initiativ i Danmark, hvor Julenissen kommer på besøk til sykehusavdelingen for barn med kreft før jul for å dele ut godteri og overraskelser.

Team Rynkeby

CEWE Norge har i 2018 valgt å sponse det nordiske veldedighetsprosjektet Team Rynkeby. Team Rynkeby samler inn penger til barn med kritiske sykdommer i hele Norden. Størstedelen av pengene går i 2018 til å støtte kreftsyke barn via Barnekreftforeningen og barn med lungesykdommer via Barnelungeforeningen.

Fotballdrakter

De lokale sportsforeningene gjør en kjempeinnsats for å tilby unge mennesker morsomme og sunne fritidsinteresser. Sportsforeningene gjør ved hjelp av trenere, frivillige og foreldre en stor innsats for å bidra til unges helse og personlige utvikling. Vi ønsker å støtte opp om den store innsatsen. Derfor sponser vi spilledrakter til lokale sportsforeninger.

Fotokultur

Vi gjør hele tiden vårt ytterste for å fremme fotografiets verden. Derfor støtter vi lokale fotoklubber ved f.eks. å sponse premier til deres interne fotokonkurranser. Vi støtter også fotobegivenheter og messer i Norge, med sponsing til blant annet utstillinger og premier. For eksempel Reiselivsmessen, DesignByMe og Miniøya – musikk festival for barn.